ប្រភេទទាំងអស់
EN
គំរូផលិតផល

24volts brushless bus air conditioner evaporator blower WLNF358

វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ DC24V 
ជួរវ៉ុល 16-32VDC 
វ៉ុលចាប់ផ្តើម DC16V 
ល្បឿនវាយតម្លៃ 4500 rpm ± 50

ល្បឿនទាបបំផុត 800 ± 50 rpm

ចរន្តដែលបានវាយតម្លៃ ≤15A 
motor power 350w 
លំហូរខ្យល់ 120m3/h (ប៉ា 0 ប៉ា)

លំហូរខ្យល់ 1100m3/h (ប៉ា 100 ប៉ា)
កម្រិតសំឡេងរំខាន 753db(A) ក្នុងល្បឿនខ្ពស់បំផុត
អាយុកាល ≥ 25000 ម៉ោង។ 
វិធីគ្រប់គ្រង PWM 
សីតុណ្ហភាពការងារ -40ºC ដល់ +85ºC 


ស៊ើបអង្កេត

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ