ប្រភេទទាំងអស់
EN
គំរូផលិតផល

24v brushless axial fan WLNF255-12WK

វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ DC24V 

ជួរវ៉ុល 16-32VDC 

វ៉ុលចាប់ផ្តើម DC16V 

Rated speed 3750±50rpm 

Lowest speed 1100 ± 50rpm


ចរន្តដែលបានវាយតម្លៃ ≤10A 

កម្លាំងម៉ូទ័រ 260w 

Max airflow ≥1800m3/h (Pa 0 pa )

Max airflow 1600m3/h (Pa 100 pa )
Noise level 75db(A) 

អាយុកាល ≥ 40000 ម៉ោង។ 

វិធីគ្រប់គ្រង PWM 

កម្រិតការពារទឹក IP68 

សីតុណ្ហភាពការងារ -40ºC ដល់ +95ºC 

ស៊ើបអង្កេត

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ