ប្រភេទទាំងអស់
EN
គំរូផលិតផល

ម៉ាស៊ីន DC A / C កុងដង់ស៊ីអេសស៊ីវ៉ុល 12 វ៉ុលសំរាប់ម៉ូឌូម៉ាឃីង

ម៉ូដែល: ZD2924H7
វ៉ុលតេស្តៈ 27V / 13.5V
បច្ចុប្បន្ន≤1.5A / 2.0A
ល្បឿន៖ 3200 ± 200rpm

ស៊ើបអង្កេត

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ