ប្រភេទទាំងអស់
EN
គំរូផលិតផល

ការលក់ក្តៅ 2019 ម៉ូទ័រកង្ហារកុងដង់ស៊ីអិលស៊ីស៊ីធីស៊ីធីស៊ីធីស៊ីធីស៊ីស៊ីស៊ីធីស៊ីស៊ី

ម៉ូដែល: ZD2924H6
វ៉ុលតេស្តៈ 27V / 13.5V
បច្ចុប្បន្ន≤1.5A / 3.0A
ល្បឿន៖ 3200 ± 200rpm

ស៊ើបអង្កេត

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ