ប្រភេទទាំងអស់
EN
គំរូផលិតផល

Weili ZHF2102 24volts ឌីស៊ីហួតផ្លុំសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូន

ម៉ូដែល: ZHF2102
វ៉ុលតេស្តៈ 27V / 13.5V
សម្ពាធឋិតិវន្ត: 100Pa
បរិមាណខ្យល់ ≥២៤០ / ម៉
បច្ចុប្បន្ន≤3.0A / 6.0A

ស៊ើបអង្កេត

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ