ប្រភេទទាំងអស់
EN
គំរូផលិតផល

Low noise truck air conditioner evaporator blower replacing

Model:ZHF2601
Test voltage:27V/13.5V
Current≤10.0A/16.0A
Speed:4600±200rpm
Static pressure:100Pa
Air volume≥650m³/h

ស៊ើបអង្កេត

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ