બધા શ્રેણીઓ
EN
ઉત્પાદન મોડેલ

વિલી એસઆરએલ હાઇજર, યુટોંગ બસ, કિંગલોંગ ડોંગફેંગ બસ, ઝોંડા, રેડિએટરની અંકાઇ બસ

મોડેલ: SRL
પરીક્ષણ વોલ્ટેજ: 27V / 13.5V
મોટર પાવર: 100W
એક્સ્યુમ્યુક્સમી / એચ
ગરમી મુક્ત કરવાની માત્રા: 5000kcal / h

તપાસ

અમારો સંપર્ક કરો