બધા શ્રેણીઓ
EN
ઉત્પાદન મોડેલ

WEILI CS2825 NEW આગમન બસના સ્પેરપાર્ટ્સ 8 હોલ ડિફ્રોસ્ટર

મોડેલ: સીએસએક્સએનએમએક્સ
પરીક્ષણ વોલ્ટેજ: 27V / 13.5V
મોટર પાવર: 180W
એક્સ્યુમ્યુક્સમી / એચ

તપાસ

અમારો સંપર્ક કરો